Słowniczek

Ważne pojęcia, definicje:

 

kosa spalinowa – inaczej wykaszarka, urządzenie służące do wykaszania traw, roślin zielnych

operator pilarki – osoba posiadająca uprawnienia do wykorzystywania pilarki spalinowej w celu okrzesywania i przerzynki drzew leżących i surowca drzewnego

pilarz – drwal – (pilarz operator pilarki) osoba posiadająca uprawnienia do samodzielnej ścinki drzew stojących oraz okrzesywania i przerzynki drzew leżących i surowca drzewnego

próg bezpieczeństwa – różnica wysokości pomiędzy poziomem rzazu podcinającego i rzazu ścinającego. Zabezpiecza obalane drzewo przed cofnięciem się odziomka. Jego wysokość powinna wynosić ok. 1/10 średnicy drzewa w miejscu cięcia. W górach przy ścinaniu drzew w górę stoku jego wysokość powinna wynosić min. 5 cm

rzaz podcinający – cięcie przy użyciu pilarki spalinowej lub innego urządzenia tnącego, najczęściej wykonywany w formie klina, wyznaczającego kierunek obalania drzewa. Prowadzony do głębokości 1/4-1/3 średnicy pnia w miejscu cięcia

rzaz ścinający – cięcie w płaszczyźnie poziomej kończące proces obalania drzewa

wycinarka – urządzenie podobne do kosy spalinowej, ale posiadające znacznie większą moc, służące do wycinania zdrewniałych części roślinnych oraz drzew o grubości nawet do 20 cm w miejscu cięcia

wykaszarka – patrz „kosa spalinowa”

zawiasa – warstwa niedociętego drzewa (tzw. niedopił) zawierająca się między rzazem podcinającym a rzazem ścinającym


www.mforest.pl - kurs na pilarza, operator pilarki spalinowej, kurs pilarza cena świętokrzyskie, kurs pilarza cena, pilarz drwal świętokrzyskie, kurs pilarza mazowieckie, pilarz drwal mazowieckie i kurs na pilarza